træfæld

TRÆFÆLDNING

sav
Træfældning
træ
Risikotræer
topkapning
Topkapning
streg

Træfældning

Hos Top træfældning APS, tilbyder vi en lang række forskellige træfældninger.

Den enkleste fældning er, hvis der er plads til at hele træet kan lægges ned. Det er normalt på større arealer eller f.eks. i skoven. I visse haver er der dog plads til denne metode. Vi skærer forhug og fældesnit. Herefter tvinges træet henover forhuggets retning med hammer og kile.

streg

Risikotræer

træ træ
Fældning af vanskelige træer

Fældning af vanskelige træer betyder at der er specielle forhold der skal tages hensyn til, det kan være huse, drivhuse, el-ledninger eller foreksempel veje, jernbaner eller andre trafikkerede områder, sådan at træet skal nedskæres i mindre stykker som skal hejses ned til jorden.

Til dette farlige og krævende arbejde kræves speciel uddannelse og stor erfaring; Alle vores medarbjedere er uddannet på Skovskolen, og udfører et helt igennem professionelt arbejde, hvor sikkerheden er i top - det gælder både vores medarbejderes personlige sikkerhed, og sikkerhed for at huse, elledninger og andre installationer ikke må skades.

streg

Topkapning

Topkapning er egentlig det forkerte udtryk at bruge, da ordet egentlig blev brugt i gamle dage om stynede træer (træer der fik en meget kraftig tilbageskæring). Ordet anvendes dog i dagligdagen om metoden klatring.

Metoden går ud på at man iføres klatreudstyr (sele, mastegjorde, klatrehjelm, livliner, motorsav samt diverse hjælpemidler eks. Nedfiringsgrej). Herefter klatrer man op og sætter livlinen fast i toppen af træet, klatrer ned igen og saver sidegrenene af nedenfra. Såfremt der er plads lige neden under træer saver man grenene af hele vejen op langs træer og de falder blot ned på jorden under træet. Herefter saves toppen af træet og stammen skæres ned i mindre stykker på vej ned ad træet med en speciel skæreteknik kaldet ”holde knæk snit”. Det er et snit hvor man skærer fibrene over fra begge sider, så man er i stand til at brække fibrene over med hænderne og kaste emnet ned på jorden. Det siger sig selv at man skal være specielt uddannet i dette, hvilket vi selvfølgelig er.

top

Nedfiring

Hvis man ikke kan lade træets grene falde ned på jorden grundet manglende plads, f.eks. et hus, drivhus o.lign. står i vejen kan man fire effekterne ned. Metoden går ud på at klatreren binder et reb fast i effekten f.eks. en gren, lader nedfiringen gå hen over et kranpunkt i træet, og jordmanden har fat i den anden ende af rebet, evt. med udveksling. Herefter skærer klatreren grenen af og jordmanden firer grenen ned med rebet. Der er selvfølgelig mange forskellige metoder til nedfiring, gående fra simpel nedfiring over til slide line, der er en svævebane fra træet ned på jorden over en lang afstand. Slide line anvendes næsten aldrig da opsætningen og håndteringen af svævebanen ikke er tidsbesparende ift. alm. nedfiring.

d