Velkommen til Top Træfældning ApS

 

 

Når ejeren af et træ ønsker det fældet er der flere ting der spiller ind i måden træet skal fældes på.

Der findes følgende måder at fælde et træ på:Der er mange forhold der spiller ind for hvilken metode der vælges. Generelt er metoderne listet i forhold til hurtigheden i fældningen og dermed hvor dyr løsningen er.

Selve fældningen er ofte kun halvdelen af arbejdet. Oprydningen er ofte tidskrævende. Stod træet bagest i haven eller inde i et gårdanlæg skal alt materiale bæres/køres ud.

Kunden vælger selvfølgelig selv om vi skal stå for oprydningen. Skal vi det, flishugger vi grenaffaldet, da det herved fylder væsentligt mindre. Det typiske for stammedelene er at vi skærer dem op i brændelængder, så beholder kunden dette og anvender brændet selv.

Er det i.f.m. boligforeninger el.lign. er der ofte beboere der vil have brændet. Det er som oftest billigere at beholde brændet end at vi kører det væk.

Til slut kan vi fræse stubben væk, så man ikke har en irriterende stub stående man altid skal udenom, og pladsen kan ikke anvendes til noget.

  

                      

 

 

 

 

 

 

 

Top Træfældning ApS

Jacob Dueholm Hegvald Tlf. 22 33 55 11

CVR 29 18 54 41

  top-kapper@top-kapper.dk