Indtrækning


Hvis træet hælder kraftigt i en retning har man dog ikke altid muligheden for at fælde det med normale metoder.

Man kan anvende teknikken ”Indtrækning”. Her fastgører man et kraftigt spil langt oppe i træet hen til et ankerpunkt.
Man laver et lidt større forhug end normalt og større højdeforskel mellem forhug og fældesnit for at gøre fældekammen mere fleksibel/stærk. Man kan lægge et tyskersnit i bunden af forhugget alt sammen med det formål at fældekammen holder så længe som muligt.
Herefter trækkes træet ind med spillet idet man iagtager flækket langs fældekammen. Flækket skal gå ned i modsat fald reduceres fældekammens tykkelse da træet ellers vil sprænge.
Teknikken kan kun anvendes 180 grader modsat hældets retning +/- 15 grader til hver side. Dvs. at det faktisk kun er i få situationer man kan anvende denne teknik.
Grunden er at sidehæld er en uforlignelig størrelse man ikke kan beregne ift. fældekammens styrke. Uanset hvad vil træet have frit fald når fældekammen bryder, og det er normalt ved ca. 45 grader, og da vil sidehældet forårsage at træet ikke lander hvor man vil have det til.
Teknikken anvendes ofte langs motorveje, hovedveje osv. Hvor der er plads bag vejen til at trække træerne ind, og træerne ofte hælder ud mod vejen da træerne nærmest vejene har haft masser af plads til at udvikle kronen ud over vejen med deraf hæld til følge.
I mange haver eller gårdhaver er der dog ikke plads til dette og så må man anvende andre metoder til fældningen.

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

                                                                            

                                                                                           

 

 

 

                                                                                           

 

 

Top Træfældning ApS

Jacob Dueholm Hegvald Tlf. 22 33 55 11

CVR 29 18 54 41

  top-kapper@top-kapper.dk